budżet 2013

budżet 2013

Uchwała Nr 12/S/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. [...]

Uchwała Nr 1/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2014 roku.

 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za wykonanie budżetu gminy za 2013 rok. [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 13/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2013 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 13/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2013 roku [...]

Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013

Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz li.i ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013-2021  pełen tekst dokumentu do wglądu u Skarbnika Gminy [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 33/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 33/2012 z dnia 15 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok  [...]

metryczka