2007

2007

Uchwała Nr X/37/07

Uchwała Rady Gminy Boniewo Nr X/37/07 z 29 sierpnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 rok [...]

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu

Uchwała Nr V/15/07 Rady Gminy Boniewo  z 7 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2007 rok [...]

Uchwała RIO

Uchwała Nr 35/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 22 lutego 2007 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości uchwały budżetowej na 2007 rok prognozy kwoty długu [...]

Opinia RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Boniewo z 15 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2007 rok [...]

Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Boniewo z dnia 17 października 2006 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2007 rok [...]

metryczka