Budżet 2024

Budżet 2024

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XLVI/335/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030

UCHWAŁA NR XLVI/335/23 Rady Gminy Boniewo z dnia  18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030 [...]

UCHWAŁA NR XLVI/334/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 r

UCHWAŁA NR XLVI/334/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 r [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok [...]

metryczka