Budżet 2024

Budżet 2024

ZARZĄDZENIE NR 21/2024WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 21/2024WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 maja 2024 r.w sprawie zmiany budżet

ZARZĄDZENIE NR 20/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 maja 2024 r.w sprawie zmiany budżet [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 13/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 13/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2024 roku [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2024WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 11/2024WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XLVII/351/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 1 marca 2024 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/334/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2024

UCHWAŁA NR XLVII/351/24 RADY GMINY BONIEWO z dnia 1 marca 2024 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/334/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2024 [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XLVI/335/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030

UCHWAŁA NR XLVI/335/23 Rady Gminy Boniewo z dnia  18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030 [...]

UCHWAŁA NR XLVI/334/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 r

UCHWAŁA NR XLVI/334/23RADY GMINY BONIEWO z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2024 r [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 49/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Boniewo na 2024 rok [...]

metryczka