Budżet na 2018 rok

Budżet na 2018 rok

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie za 2018 rok

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie za 2018 rok [...]

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 rok

  UCHWAŁA Nr VI/35/19 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 14 czerwca 2019 r.   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2018 [...]

podanie do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2018

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo sprawie  podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2018 [...]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała RIO 9/S/2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacja o stanie mienia i objaśnieniami [...]

Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 28.03.2019 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2019WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 28 marca 2019 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2018Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 [...]

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 21 grudnia 2018 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 21 grudnia 2018 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 [...]

Zmiana budżetu gminy

Zmiana budżetu gminy [...]

zmiany do budżetu Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR  46/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 21 listopada 2018 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 40/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2018 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 40/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2018 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 39/2018 w sprawie zmiany budżetu

  Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 39/2018  w sprawie zmiany budżetu  [...]

UCHWAŁA NR XXXIV/211/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIV/211/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 października 2018 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018  [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO  z dnia 15 października 2018 roku  w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 [...]

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/208/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 1 października 2018 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XXXIII/209/2018 w sprawie Uchwalenia WPF gminy Boniewo na lata 2018-2028

Uchwałą rady Gminy Boniewo XXXIII/209/2018  w sprawie Uchwalenia WPF gminy Boniewo na lata 2018-2028 [...]

zmiany do budżetu

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 26 września 2018 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

  ZARZĄDZENIE NR  30/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 19 września 2018 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 29/2018WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 12 września 2018 r.w sprawie zmiany budżetuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/, art. 257 pkt [...]

Zarządzenie 24/2018 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2018 roku...

  ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2018 r.   w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się [...]

zmiana budżetu

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo w  sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu na 2018

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dot. wykonania budżetu za II kw. 2018 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości  danych dot. wykonania budżetu za II kw. 2018 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2028 [...]

UCHWAŁA NR XXX/196/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 czerwca 2018 r zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXX/196/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 czerwca 2018 rzmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 13/2018 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 13/2018 w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Nr 11/2018 w s prawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w s prawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za  I kwartał 2018 rok [...]

Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXVII/185/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVII/185/18RADY GMINY BONIEWOz dnia 12 marca 2018 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 lutego 2018 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / [...]

Uchwała XXVI/176/18 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-20128

Uchwała Rady Gminy Boniewo XXVI/176/18 w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-20128 [...]

Uchwała XXVI/177/18 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Uchwała XXVI/177/18 Rady Gminy Boniewo w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr XXVI/175/18 Rady Gminy z dnia 9 lutego 2018 Uchwała rady gminy zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXVI/175/18 RADY GMINY BONIEWOz dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018  [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2018 roku

  ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2018 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Uchwała RIO w Bydgoszczy 9/Kd/2018

Uchwała Nr 9/Kd/2018  Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boniewo [...]

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 7/D/2018

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej  nr 7/D/2018 w sprawie  wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu [...]

Uchwała nr XXV/169/17 Rady Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-2028

Uchwała nr XXV/169/17 Rady Gminy Boniewo   w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2018-2028   [...]

UCHWAŁA NR XXV/168/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXV/168/17 RADY GMINY BONIEWO z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 [...]

metryczka