budżet rok 2009

budżet rok 2009

Zarządzenie 38/2009

Zarządzenie Nr 38/2009 Wójta Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2009 roku Zmieniające uchwałę Nr XXIII/118/08 rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

informacje jawne za III kwartał 2009

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 37/2009 z dnia 28 października 2009 roku dotyczące informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za III kwartał 2009 roku [...]

Zarządzenie Nr 18/2009

Zarządzenie Nr 18/2009 Rady Gminy Boniewo z dnia 8 czerwca 2009 roku Zmieniające uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

Zarządzenie Nr 16/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 16/2009 z 29 maja 2009 roku w sprawie informacji jawnych  w zakresie finansów publicznych za 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 13/09

Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Boniewo z 19 maja 2009 roku Zmieniające Uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

informacje jawne za I kwartał 2009 rok

Zarządzenie Wójta  gminy Boniewo Nr 11/2009 z 30 kwietnia 2009 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2009 roku [...]

Uchwała XXVII/137/09

Uchwała Nr XXVII/137/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 27 kwietnia 2009 roku Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

uchwała XXVI/132/09

Uchwała Rady Gminy Boniewo z dnia 25 marca 2009 roku XXVI/132/09 Zmieniająca uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 [...]

Uchwała Nr XXV/129/09

Uchwała Rady Gminy Boniewo Nr XXV/129/09 z 13 marca 2009 roku zmieniające uchwałę Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009   [...]

Zarządzenie Nr 1/2009

Zarządzenie Nr 1/2009 wójta Gminy Boniewo z 8 stycznia 2009 roku w sprawie podziału budżetu [...]

Budżet na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/118/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2009. [...]

metryczka