Budżet 2022

Budżet 2022

UCHWAŁA Nr XLII/311/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

UCHWAŁA Nr XLII/311/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok [...]

UCHWAŁA Nr XLII/310/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2022 rok

UCHWAŁA Nr XLII/310/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2022 rok [...]

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Boniewo dnia 25 maja 2023 r.W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2022

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Boniewo dnia 25 maja 2023 r.W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok 2022 [...]

Bilans wykonania budżetu za 2022 rok

Bilans wykonania budżetu  za 2022 rok z załącznikami  : [...]

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Wójta gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Wójta gminy Boniewo z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2022

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2022 [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 49/2022 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXXVII/273/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXVII/273/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXXV/263/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXV/263/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

 Uchwała Rady Gminy XXXV/264/22 zmieniająca Uchwałę XXXIV/199/221...

 Uchwała Rady Gminy XXXV/264/22 zmieniająca Uchwałę XXXIV/199/221... [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżet

ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżet [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXXV/262/22 zmieniająca Uchwalę XXXIV/199/21 WPF ..

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXXV/262/22 zmieniająca Uchwalę XXXIV/199/21 WPF .. [...]

UCHWAŁA NR XXXIV/261/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIV/261/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

Uchwała XXXIII/258/22zmieniajaća uchwalę w sprawie WPF

Uchwała XXXIII/258/22zmieniajaća uchwalę w sprawie WPF [...]

UCHWAŁA NR XXXIII/257/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 października 2022 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXIII/257/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 24 października 2022 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 42/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 40/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXXII/254/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXII/254/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

zmiana WPF

Zmiana WPF [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 sierpnia 2022 r.w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Opinia w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2022

 Opinia w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2022 [...]

Uchwała Nr XXXI/246/22zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/199/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia WPF

Uchwała Nr XXXI/246/22zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/199/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia WPF [...]

UCHWAŁA NR XXXI/245/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 sierpnia 2022 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXXI/245/22 RADY GMINY BONIEWOz dnia 19 sierpnia 2022 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Zarządzenie wójta Gminy Boniewo w  sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu [...]

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 26/2022 w sprawie podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2022 rok

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 26/2022 w sprawie podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2022 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 25/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 27 lipca 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2022RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 lipca 2022 r.w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 24/2022RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 lipca 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXX/239/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXX/239/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku [...]

UCHWAŁA NR XXX/238/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXX/238/22 RADY GMINY BONIEWOz dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 20/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 16/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 24 maja 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała nr XXIX/224/22

Uchwała nr XXIX/224/22 [...]

UCHWAŁA NR XXIX/223/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR XXIX/223/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022  [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 12/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 19 kwietnia 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXVIII/220/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 {1}

UCHWAŁA NR XXVIII/220/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 kwietnia 2022 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

Uchwała Nr XXVIII/221/22

Uchwała Nr XXVIII/221/22 [...]

Uchwała XXVII/213/22

Uchwała XXVII/213/22 [...]

UCHWAŁA NR XXVII/212/22 Zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXVII/212/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 marca 2022 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/198/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 8/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 2 marca 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2022 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 7/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 5/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 lutego 2022 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady gminy Boniewo XXVI/199/21 WPF Gminy Boniewo na lata 2022-2029

Uchwała Rady gminy Boniewo XXVI/199/21 WPF Gminy Boniewo na lata  2022-2029 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXVI/197/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XXVI/197/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku [...]

UCHWAŁA NR XXVI/198/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022

UCHWAŁA NR XXVI/198/21RADY GMINY BONIEWOz dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2022-2029

ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2022 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2022-2029 Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z [...]

metryczka