budżet 2023

budżet 2023

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała nr XXXIX/288/23 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF

Uchwała  nr XXXIX/288/23 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF [...]

UCHWAŁA NR XXXIX/287/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXIX/287/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowe

ZARZĄDZENIE NR 45/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowe [...]

Zarządzenie nr 37/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035

Zarządzenie nr 37/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO   z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 [...]

metryczka