budżet 2023

budżet 2023

Bilans jednostki za 2023 rok

Bilans jednostki za 2023 rok : [...]

Opinia wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo

Opinia  Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2023 rok  [...]

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 roku

Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 roku [...]

Bilans z wykonania budżetu

Bilans z wykonania budżetu  [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2023

ZARZĄDZENIE NR 10/2024 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2023 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XLVI/333/23 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo XLVI/333/23 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028 [...]

UCHWAŁA NR XLVI/332/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 18 grudnia 2023 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLVI/332/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 18 grudnia 2023 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 54/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r.w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 listopada 2023 r.w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2024-2030 [...]

Uchwała nr XLV/325/23 Rady Gminy z dnia 27 października 2023 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Uchwała nr XLV/325/23 Rady Gminy z dnia 27 października  2023 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028 [...]

UCHWAŁA NR XLV/324/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLV/324/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 października 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 września 2023 r.w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 41/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 września 2023 r.w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała nr XLIV/319/23Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2023 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028

Uchwała nr XLIV/319/23 Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2023 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2023-2028 [...]

UCHWAŁA NR XLIV/318/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 sierpnia 2023 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLIV/318/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 sierpnia 2023 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 36/2023WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 35/2023 Wójta Gminy Boniewo podanie do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023 rok

Zarządzenie 35/2023 Wójta Gminy Boniewo podanie do publicznej wiadomości kwartalnej  informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2023 rok [...]

UCHWAŁA NR XLIII/316/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 10 lipca 2023 r.Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLIII/316/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 10 lipca 2023 r.Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

Uchwała XLIII/317/23zmieniająca Uchwalę w sprawie uchwalenia WPF ...

Uchwała XLIII/317/23zmieniająca Uchwalę w sprawie uchwalenia WPF ... [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy XLII/313/23 zmieniająca uchwałę XXXVIII/277/22

Uchwała Rady Gminy XLII/313/23 zmieniająca uchwałę XXXVIII/277/22 [...]

UCHWAŁA NR XLII/312/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLII/312/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 czerwca 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla OSP w Boniewie

Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla OSP w Boniewie [...]

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2022 rok

Opinia  RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2022 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 23/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2023 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2023 roku [...]

UCHWAŁA NR XLI/304/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r.zmieniająca Uchwalę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XLI/304/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 r.zmieniająca Uchwalę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

UCHWAŁA NR XLI/305/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2023-2028

UCHWAŁA NR  XLI/305/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 12 maja 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Boniewo  [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2023 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2023 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 13/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XL/294/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XL/294/23 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 marca 2023 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/276/22 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała nr XXXIX/288/23 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF

Uchwała  nr XXXIX/288/23 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie WPF [...]

UCHWAŁA NR XXXIX/287/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXIX/287/23RADY GMINY BONIEWOz dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/276/23 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023

UCHWAŁA NR XXXVIII/276/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 [...]

ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowe

ZARZĄDZENIE NR 45/2022WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowe [...]

Zarządzenie nr 37/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035

Zarządzenie nr 37/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO   z dnia 26 września 2022 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035 [...]

metryczka