Budżet Gminy Boniewo 2015

Budżet Gminy Boniewo 2015

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok

UCHWAŁA Nr XII/95/16 RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2015 rok Na podstawie art. 18 [...]

Zarządzenie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2015   [...]

UCHWAŁA NR X/66/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

UCHWAŁA NR X/66/15 RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, [...]

Uchwała IX/51/15 Rady Gminy Boniewo w sprawie zmiany WPF Gminy Boniewo na lata 2015-2025

Uchwała  IX/51/15 Rady Gminy Boniewo  w sprawie  zmiany WPF Gminy Boniewo na lata 2015-2025 [...]

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY GMINY BONIEWO z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY GMINY BONIEWOz dnia 28 października 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 [...]

zmiana budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  37/2015 z dnia 9 września 2015 roku w  sprawie zmiany budżetu [...]

wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 13/I/2015  Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2015 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boniewo  informacji o przebiegu [...]

zmiana budżetu na 2015 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 36 [...]

zarządzenie Wójta Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 31 [...]

zmiany do budżetu na 2015 rok

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 26 [...]

Uchwała Rady gminy Boniewo

UCHWAŁA NR VI/36/15RADY GMINY BONIEWOz dnia 8 czerwca 2015 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy Boniewo na rok 2015Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, [...]

zmiany do budżetu zarządzenie

Zarządzenie Wójt gminy Boniewo  20/2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok [...]

zmiana budżetu na 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 18/2015 z dnia 11 maja 2015 roku [...]

wykonanie budżetu za I kwartał 2015

Zarządzenie  Wójta Gminy Boniewo nr 16a/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości danych  wykonania budżetu za I kwartał 2015 rok [...]

zmiany do budżetu 2015

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 16/2015 w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok [...]

zmiana budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo nr 14/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

zmiany do WPF Gminy Boniewo

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 11/2015 z 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Boniewo na lata 2015-2015 [...]

zmiany do budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 10/2015 z 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu 2015 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo Zmieniająca Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015

  UCHWAŁA  NR  V/27/15 RADY GMINY BONIEWO                                          [...]

pożyczka płatnicza

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 8/2015 z 19 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej [...]

zmiany do budżetu na 2015

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 2/2015 z 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 [...]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2015-2025

UCHWAŁA Nr III/12/14RADY GMINY BONIEWOz dnia 19 grudnia 2014 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewona lata 2015-2025Na postawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 [...]

uchwała rady Gminy Boniewo III/11/14

Uchwała  III/11/14 Rady Gminy Boniewo z 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2015 rok 2015 [...]

projekt budżetu

P R O J E K TUchwała Nr...........Rady Gminy Boniewoz dnia.......................w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2015 [...]

metryczka