Budżet 2020

Budżet 2020

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2020WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 28 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany budżetuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506 z późniejszymi zmianami/, art. [...]

UCHWAŁA NR XIII/87/20 zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/87/20 RADY GMINY BONIEWOz dnia 20 marca 2020 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 w sprawie zmiany budżetu

    ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 luty 2020 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boniewo

Uchwała Nr 9/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boniewo  [...]

UCHWAŁA NR XII/85/20 Zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XII/85/20 RADY GMINY BONIEWOz dnia 27 stycznia 2020 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XI/74/19 sprawie WPF na lata 2020-2028

Uchwała  Rady Gminy Boniewo XI/74/19 sprawie WPF na lata 2020-2028 [...]

UCHWAŁA NR XI/73/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/73/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( [...]

Uchwała XI/72/19 zmieniająca uchwałę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029

Uchwała XI/72/19 zmieniająca uchwałę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029 [...]

w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.

  ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2019 roku      w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na [...]

metryczka