Budżet 2020

Budżet 2020

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021-2028

UCHWAŁA NR  XXI/157/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2021 roku   zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy [...]

UCHWAŁA Nr XXI/159/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2020 rok

    UCHWAŁA Nr XXI/159/21 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 30 czerwca 2021 r.   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2020 [...]

Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok

Bilans z wykonania budżetu   za 2020 rok  [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2020 rok.

Uchwała Nr 7 /S/2021Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2021 rokuw sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2020

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2020 Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom.  poz. 1581 z 30 marca 2021roku [...]

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY GMINY BONIEWO zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, [...]

Zarządzenie 41/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku

Zarządzenie 41/2020 Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za III kwartał 2020 roku [...]

UCHWAŁA NR XV/110/20 zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XV/110/20RADY GMINY BONIEWO z dnia 25 września 2020r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XV/111/20zmieniająca uchwałę NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo XV/111/20zmieniająca uchwałę NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028 [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 8 września 2020 r.w sprawie zmiany budżetu  [...]

Uchwała Nr 5/1/2020 wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała  Nr 5/1/2020 Składu Orz4ekajacego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 roku [...]

przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 roku,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 25 sierpnia 2020 r.w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO zdnia10 sierpnia 2020r.w sprawie zmiany budżetu Publikacja w Dz.Urz. Województwa kujawsko-Pomorskiego poz.4047 z 17 sierpnia 2020 roku [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR23/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia13 lipca2020r.w sprawie zmiany budżetu Publikacja Zarządzenia w DZ.U.Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz.3751 20 lipca 2020 roku [...]

UCHWAŁA NR XIV/101/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020r. zmieniająca Uchwałe NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028

UCHWAŁA NR XIV/101/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020r. zmieniająca Uchwałe NrXI/74/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata2020-2028  [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę NrXI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę NrXI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

ZARZĄDZENIENR16/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIENR16/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 29maja 2020r. w sprawie zmiany budżetu Publikacja Zarządzenia w DZ.U.Województwa Kujawsko -Pomorskiego poz.2894 4 czerwca 2020 roku [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 9/2020WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 28 kwietnia 2020 r.w sprawie zmiany budżetuNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 506 z późniejszymi zmianami/, art. [...]

UCHWAŁA NR XIII/87/20 zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/87/20 RADY GMINY BONIEWOz dnia 20 marca 2020 r.zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 w sprawie zmiany budżetu

    ZARZĄDZENIE NR 6/2020 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 28 luty 2020 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boniewo

Uchwała Nr 9/Kd/2020 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boniewo  [...]

UCHWAŁA NR XII/85/20 Zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XII/85/20 RADY GMINY BONIEWOz dnia 27 stycznia 2020 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XI/74/19 sprawie WPF na lata 2020-2028

Uchwała  Rady Gminy Boniewo XI/74/19 sprawie WPF na lata 2020-2028 [...]

UCHWAŁA NR XI/73/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/73/19RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( [...]

Uchwała XI/72/19 zmieniająca uchwałę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029

Uchwała XI/72/19 zmieniająca uchwałę III/15/18 Rady Gminy Boniewo z 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2019-2029 [...]

w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.

  ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 listopada 2019 roku      w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na [...]

metryczka