Budżet 2017

Budżet 2017

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka publiczna w Boniewie za 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka publiczna  w Boniewie za 2017 rok [...]

Informacje jawne w zakresie finansów publicznych za 2017 rok

Zarządzenie Nr  13a/2018 Wójta Gminy Boniewo Z dnia 16 maja 2018 r.   W sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za rok [...]

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/194/18 RADY GMINY BONIEWO z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2018WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 27 marca 2018 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetuGminy Boniewo za rok 2017Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 [...]

Zarządzenie 49/2017 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie 49/2017 w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała XXV/167/17 Rady gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2027

Uchwała XXV/167/17 Rady gminy Boniewo w sprawie  uchwalenia WPF na lata 2017-2027  [...]

UCHWAŁA NR XXV/166/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/166/17 RADY GMINY BONIEWO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017  [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała XXIV/160/17 Rady gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2027

Uchwała XXIV/16/17 Rady gminy Boniewo  w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2027 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 40/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Boniewo w roku 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  40/2017 w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Boniewo w roku 2017 [...]

Zarządzenie 37/2017 Wójta Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2027

Zarządzenie 37/2017 Wójta Gminy Boniewo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2027  [...]

Zarządzenie 36/2017 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie 36/2017 Wójta Gminy Boniewo z 27 października 2017 roku w  sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2017 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 34/2017  w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2017 roku [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2017WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 19 października 2017 roku

  ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 19 października 2017 roku   w sprawie zmiany budżetu        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2018 oraz Wieloletniej   Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 [...]

UCHWAŁA NR XXIII/155/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIII/155/17RADY GMINY BONIEWOz dnia 29 września 2017 r.zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. [...]

UCHWAŁA NR XXIII/157/17 RADY GMINY BONIEWO w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

  UCHWAŁA NR XXIII/157/17 RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 września 2017 roku   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c [...]

wykonanie budżetu za półrocze 2017

Uchwała Nr 12/I/2017 Składu Orzekaj [...]

przyjecie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2017 roku , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Zarządzenie  25/2017 Wójta Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2017 roku , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz [...]

wykonanie budżetu Gminy za II kwartał 2017 roku {1}

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 21a/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za II kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 20/2017 z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2017-2025 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2017 z 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 19/2017 z 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 14/2017 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 14/2017 w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwalę Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXI/146/17 Rady Gminy Boniewo zmieniająca uchwalę Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 8/2017 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 8/2017 w sprawie zmiany budżetu  [...]

wykonanie budżetu za I kwartał 2017 roku

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Boniewo  z dnia2 4 kwietnia 2017 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu  Gmina za I kwartał 2017 roku [...]

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Boniewo z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XIX/138/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo

Uchwała Rady Gminy Boniewo XIX/138/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo [...]

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

UCHWAŁA NR XIX/137/17 RADY GMINY BONIEWOz dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/124/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 [...]

UCHWAŁA NR XVIII/130/17 RADY GMINY BONIEWO z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XVIII/130/17 RADY GMINY BONIEWOz dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVII/125/16z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVII/125/16z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025  na podstawi art. 226 art.228 art.230 ust.6 i art.243 ustawy o finansach publicznych [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVII/123/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2016-2025

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVII/123/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2016-2025  art.226, art.227 art.230 ust.6 i art.243  ustawa o finansach publicznych załącznik  [...]

UCHWAŁA NR XVII/124/16 RADY GMINY BONIEWO z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017

UCHWAŁA NR XVII/124/16 RADY GMINY BONIEWOz dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2017  [...]

Opinia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowe w Bydgoszczy projektu uchwały budżetowej na 2017 rok [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 50/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku W sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 50/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku W sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Boniewo na lata 2017-2025  [...]

przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2017 oraz Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 44/2016 z dnia 5 października 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2017 oraz Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2025  [...]

metryczka