Budżet 2021

Budżet 2021

UCHWAŁA NR XXIV/176/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIV/176/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  19 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu   [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2021

Uchwała nr 8/I/2021 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boniewo nformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  10 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/171/21  RADY GMINY BONIEWO z dnia 31 sierpnia 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021  [...]

Uchwała nr XXIII/172/21zmieniająca Uchwalę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028

Uchwała nr XXIII/172/21zmieniająca Uchwalę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028  [...]

UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021  [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury{p

ZARZĄDZENIE NR 31/2021  WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku,  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku  [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  20 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO  z dnia  26 maja 2021 roku  w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2020roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę NrXVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2020roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XIX/141/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie WPF na lata 2021-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XIX/141/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie WPF na lata 2021-2028 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 15/2021 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 15/2021 w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  14/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie 12/2021 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie 12/2021 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIENR10/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIENR10/2021 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVIII/132/21w sprawie zmiany uchwały XVII/122/20z 30 grudnia 2020

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVIII/132/21w sprawie zmiany uchwały XVII/122/20z 30 grudnia 2020 [...]

UCHWAŁA NR XVIII/131/21 Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XVIII/131/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr VII/122/20 w sprawie WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr VII/122/20  30 grudnia 2020 roku  w sprawie WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028 [...]

UCHWAŁA NR XVII/121/20 RADY GMINY BONIEWO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XVII/121/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka