Budżet 2021

Budżet 2021

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna za 2021 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna za 2021 rok [...]

UCHWAŁA Nr XXX/237/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXX/237/22RADY GMINY BONIEWO z dnia27 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok [...]

UCHWAŁA Nr XXX/235 /22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania

UCHWAŁA Nr XXX/235/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boniewo wotum zaufania [...]

UCHWAŁA Nr XXX/236/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2021 rok

UCHWAŁA Nr XXX/236/22 RADY GMINY BONIEWO  z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2021 rok  [...]

Opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2021 rok

Opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2021 rok [...]

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej- udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej- udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy [...]

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 17/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2021 rok

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo 17/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacja podatkowa za 2021 rok [...]

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2021 rok

Opinia RIO  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2021 rok [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2021  [...]

UCHWAŁA NR XXVI/196/21 Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXVI/196/21RADY GMINY BONIEWOz dnia 29 grudnia 2021 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/2021w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 59/2021 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 58/2021WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu [...]

UCHWAŁA NR XXV/183/21RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXV/183/21RADY GMINY BONIEWO z dnia 29 listopada 2021 r.Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO  z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetupublikacja w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 grudnia 2021 roku poz. 6256 [...]

UCHWAŁA NR XXIV/176/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIV/176/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  19 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu   [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 37/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2021

Uchwała nr 8/I/2021 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boniewo nformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boniewo za I półrocze 2021 [...]

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 35/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  10 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/171/21  RADY GMINY BONIEWO z dnia 31 sierpnia 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021  [...]

Uchwała nr XXIII/172/21zmieniająca Uchwalę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028

Uchwała nr XXIII/172/21zmieniająca Uchwalę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028  [...]

UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XXII/169/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021  [...]

Informacja z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury{p

ZARZĄDZENIE NR 31/2021  WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Boniewo za pierwsze półrocze 2021 roku,  informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2021 roku  [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 27/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia  20 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO

ZARZĄDZENIE NR 19/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO  z dnia  26 maja 2021 roku  w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2020roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

Uchwała Rady Gminy Boniewo zmieniająca Uchwałę NrXVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30grudnia 2020roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XIX/141/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie WPF na lata 2021-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr XIX/141/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie WPF na lata 2021-2028 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 15/2021 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo 15/2021 w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo  14/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku [...]

Zarządzenie 12/2021 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie 12/2021 Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

ZARZĄDZENIENR10/2021 WÓJTA GMINY BONIEWO w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIENR10/2021 WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVIII/132/21w sprawie zmiany uchwały XVII/122/20z 30 grudnia 2020

Uchwała Rady Gminy Boniewo XVIII/132/21w sprawie zmiany uchwały XVII/122/20z 30 grudnia 2020 [...]

UCHWAŁA NR XVIII/131/21 Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XVIII/131/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 19 lutego 2021 r. Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo w sprawie zmiany budżetu [...]

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr VII/122/20 w sprawie WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028

Uchwała Rady Gminy Boniewo nr VII/122/20  30 grudnia 2020 roku  w sprawie WPF Gminy Boniewo na lata 2021-2028 [...]

UCHWAŁA NR XVII/121/20 RADY GMINY BONIEWO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021

UCHWAŁA NR XVII/121/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

metryczka