budżet 2010

budżet 2010

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok

  UCHWAŁA  NR VII/29/11 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 maja 2011 r.     w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 [...]

wykonanie budżetu za 2010 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za rok 2010 [...]

Zarządzenie W sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

    Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 7 /2011 WÓJTA GMINY BONIEWO Z dnia 30 marca 2011 roku     W sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r.      [...]

Zarządzenie Nr 32/2010

 Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 32/2010 z 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

Zarządzenie 28/2010

Zarządzenie Wójt Gminy Boniewo Nr 28/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu  [...]

Uchwała XXXV/199/10

Uchwała XXXV/199/10Rady Gminy Boniewoz dnia 28 czerwca 2010 rokuZmieniająca uchwałę Nr XXXI/163/09 rady gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010 Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Zarządzeni Nr 24/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 24/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

ZarządznieWójta Gminy Boniewo

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu [...]

uchwała budżetowa

UCHWAŁA NR XXXI/163/09RADY GMINY BONIEWOz dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie budżetu na 2010 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, [...]

zARZĄDZENIE nR 39/2009

ZARZĄDZENIE NR 39 /2009WÓJTA GMINY BONIEWOz dnia 13 listopada 2009 rokuW sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2010Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządziegminnym / Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. [...]

Zarządzenie Nr 36/2009

Zarządzenie Wójta gminy Boniewo Nr 36/2009 z 26 października 2009 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Boniewo na 2010 rok, przyjęcie metod kalkulacji [...]

metryczka