budżet 2008

budżet 2008

Zarządzenie Nr 5/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Boniewo Nr 5/2009 z 18 marca 2009 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok [...]

XVII/90/08

Uchwała Nr XVII/90/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 20 maja 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 [...]

Zarządzenie Nr 10/08

Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30kwietnia 2008 roku w sprawie informacji jawnych w zakresie finansów publicznych za I kwartał 2008 roku [...]

uchwała Nr XVI/77/08

Uchwała nr XVI/77/08 Rady Gminy z dnia 18 kwietnia 2008zmieniająca uchwałę Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 [...]

Zarządzenie Nr 3/2008

Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta gminy Boniewo z 26 marca 2008 roku zmieniające uchwałę Nr XIII/68/07 rady Gminy Boniewo z 12 grudnia 2007 roku [...]

Uchwała Nr XIII/68/07

Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenie budżetu na 2008 rok [...]

Uchwała 279

Uchwała Nr 279/07 Składu Orzekającego nr 7 regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego [...]

Uchwała 278/07

Uchwała Nr 278/2007 Składu orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok [...]

Zarządzenie Nr 24/2007

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Boniewo z dnia 24 października 2007 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu na 2008 rok [...]

metryczka