w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020-2028.


 
ZARZĄDZENIE Nr 43/2019
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 14 listopada 2019 roku
     w sprawie projektu budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy Boniewo na lata 2020-2028.
 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz.2020)                                                Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje:
§ 1.  Ustala się projekt budżetu Gminy Boniewo na rok 2020 w formie projektu uchwały budżetowej w pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1 
§ 2. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2020 - 2028 w formie projektu uchwały w pełnej szczegółowości WPF i przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 3.  Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy Boniewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik Nr 1 Zarządzenie nr 43.2019 z projektem Uchwały.docx (18kB) word   Nr 2 Zarządzenie nr 43.2019 z WPF.docx (12kB) word

Załączniki do projektu budżetu Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (155kB) pdf   DOCHODY - część opisowa do projektu 2020.doc (50kB) word Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (163kB) pdf WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU NA 2020.doc (56kB) word   Załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (108kB) pdf   Załącznik Nr 4 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (55kB) pdf   Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2020.docx (26kB) word   Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2020.docx (14kB) word   Załącznik Nr 7 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (88kB) pdf Załącznik Nr 8 do projektu budżetu na rok 2020.pdf (121kB) pdf

Załączniki do WPF Załącznik Nr 1 do WPF na rok 2020.pdf (2923kB) pdf Załącznik Nr 2 do WPF na rok 2020.pdf (153kB) pdf   Objasnienia do WPF na 2020.docx (160kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 listopada 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 listopada 2019, 14:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590