UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY GMINY BONIEWO zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/123/20 RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 , zm. poz. 1378 zł / art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz.2020, z roku 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175/ Uchwała.XVII.123.20.2020-12-30.pdf (492kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 stycznia 2021, 20:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432