UCHWAŁA NR XI/73/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

UCHWAŁA NR XI/73/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz. 1696 i poz 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust.3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869,
poz.1622, poz. 1649 i poz. 2020 ) uchwała XI.73.19.pdf (2437kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 stycznia 2020, 07:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 849