Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 28.03.2019 sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2018

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2245, poz. 2354, poz.2500, z 2019 roku poz. 303 i poz. 326), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500) zarządzam, co następuje Zarządzenie.8.2019.2019-03-28.pdf (3712kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 marca 2019, 14:31:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647