w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349/, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z roku 2018 poz. 62, poz. 1000 i poz. 1349/oraz § 14 ust. 3 Uchwały Nr XXV/168/17 Rady Gminy Boniewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2018 ze
zmianami Zarządzenie.29.2018.2018-09-12.pdf (533kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (12 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 września 2018, 12:40:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595