Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013


Uchwała Nr XXI/131/12
Rady Gminy Boniewo
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz li.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; z 2012 r., poz. 567 )oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje: pobierz (984kB) word


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2013.1666 z dnia 2013-04-17
 

metryczka


Wytworzył: Rada gminy Boniewo (17 grudnia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 kwietnia 2013, 14:48:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302