uchwała III/6/10

UCHWAŁA Nr III/ 6/10
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo
na lata 2011-2017

Na postawia art. 226, art. 227, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,co następuje dalej (147kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2011, 11:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385