Uchwała Nr III/7/10

UCHWAŁA Nr III/7/10
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami.) oraz art 211, art 212, art. 214, art 215, art. 222, art 235, art 236, art 237, art 242, art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157,poz 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje dalej (177kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (30 grudnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2011, 11:04:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1257