ZARZĄDZENIE NR 27/2019 w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 27/2019WÓJTA GMINY BONIEWO z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 poz. 506 ), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ) oraz § 14 ust.4 Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019  Zarządzenie.27.2019.2019-08-22.pdf (614kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2019, 21:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85