Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

    Boniewo, dnia 21 marca 2022 r.   Nr sprawy: ZPiPF. 6721-1/2021   OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

UCHWAŁA NR XXIV/180/21 RADY GMINY BONIEWO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Grójeckim

UCHWAŁA NR   XXIV/180/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 22 października 2021 r.   w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Jeziorem [...]

metryczka