Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

UCHWAŁA NR XXX/243/22RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

UCHWAŁA NR XXX/243/22RADY GMINY BONIEWOz dnia 27 czerwca 2022 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarumiejscowości Lubomin i Lubomin [...]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

    Boniewo, dnia 21 marca 2022 r.   Nr sprawy: ZPiPF. 6721-1/2021   OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych [...]

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS  [...]

zakres prognozy oddziaływania na środowisko

zakres prognozy oddziaływania na środowisko:  [...]

UCHWAŁA Nr XIX/148/21w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

UCHWAŁA Nr XIX/148/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny [...]

metryczka