Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS  [...]

zakres prognozy oddziaływania na środowisko

zakres prognozy oddziaływania na środowisko:  [...]

UCHWAŁA Nr XIX/148/21w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny

UCHWAŁA Nr XIX/148/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny [...]

metryczka