Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo

Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko etap II

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS etap II  [...]

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS [...]

zakres prognozy oddziaływania na środowisko

zakres prognozy oddziaływania na środowisko: [...]

UCHWAŁA Nr XIX/147/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II

UCHWAŁA Nr XIX/147/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II [...]

UCHWAŁA Nr XIX/146/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I

UCHWAŁA Nr XIX/146/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I [...]

metryczka