Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo

Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo

UCHWAŁA NR XXX/242/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo-etap II

UCHWAŁA NR XXX/242/22 RADY GMINY BONIEWOz dnia 27 czerwca 2022 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo -etap II 1. [...]

Uchwała nr XXIX/231/22w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo-etap I

Uchwała nr XXIX/231/22 Rady Gminy z dnia 17 maja 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo-etap I  [...]

projekt -miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaruETAP  I  [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w gminie Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

  Boniewo, dnia 21 marca 2022 r.   Nr sprawy: ZPiPF. 6721-1/2021   OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów [...]

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko etap II

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS etap II  [...]

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko

uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko PPIS [...]

zakres prognozy oddziaływania na środowisko

zakres prognozy oddziaływania na środowisko: [...]

UCHWAŁA Nr XIX/147/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II

UCHWAŁA Nr XIX/147/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II [...]

UCHWAŁA Nr XIX/146/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I

UCHWAŁA Nr XIX/146/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I [...]

metryczka