Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztrzenngo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prztrzenngo

UCHWAŁA NR XXIX/232/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA NR XXIX/232/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Projekt  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Boniewo, dnia 21 marca 2022 r.   Nr sprawy: ZPiPF. 6720-1/2020   OGŁOSZENIE   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

uzgodnienie projektu Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Uzgodnienie projektu Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo [...]

projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo

Uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  Gminy Boniewo  [...]

metryczka