Zapytania

Zapytania

Zapytanie z 30 czerwca 2020 roku

Zapytanie z dnia 30 czerwca 2020 roku [...]

Zapytanie z 15 czerwca 2020 roku

Zapytania z 15 czerwca 2020 roku [...]

zapytanie w sprawie odbioru odpadów od rolników

zapytanie w sprawie odbioru odpadów od rolników   [...]

Rewitalizacja miejscowości Otmianowo

Zapytanie z dnia 5 marca 2020 roku [...]

zapytanie

Zapytania złożone 27 stycznia 2020 roku przez członka Rady Gminy Pawła Bocian :1. [...]

metryczka