Obrady Sesji Rady Gminy Boniewo

Obrady Sesji Rady Gminy Boniewo

Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Boniewo w kadencji 2018 – 2023 na dzień 19 lutego 2021 r.( piątek) o godz. 10:00 na stołówce Zespołu Szkół w Boniewie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XVIII sesję  Rady Gminy Boniewo  w kadencji 2018 – 2023 na [...]

I Sesja Rady Gminy Boniewo

I Sesja Rady Gminy Boniewo https://www.youtube.com/channel/UCaJVHcQQw0IcwdrEBLix2NQ [...]

metryczka