Kadencja 2024-2029

Kadencja 2024-2029

P R O T O K Ó Ł Nr III.24 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 28 czerwca 2024 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Boniewie

P R O T O K Ó Ł  Nr III.24  z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 28 czerwca 2024 r.  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Boniewie  [...]

P R O T O K Ó Ł Nr II.24z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 13 maja 2024 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Boniewie

P R O T O K Ó Ł Nr II.24 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 13 maja 2024 r.w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Boniewie  [...]

P R O T O K Ó Ł Nr I.24 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 6 maja 2024 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I.24 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dnia 6 maja 2024 r. [...]

metryczka