Kadecja 2018-2023

Kadecja 2018-2023

P R O T O K Ó Ł Nr XV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 25 września 2020 r

Or.0002.XV.20 P R O T O K Ó Ł  Nr XV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo  z  dnia 25 września 2020 r. w Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 11:00   Ad. pkt. [...]

P R O T O K Ó Ł Nr XIV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Or.0002.XIV.20 P R O T O K Ó Ł  Nr XIV.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo  z  dnia 30 czerwca 2020 r. w sali Zespołu Szkół w Boniewie w godzinach od 10:00 do 13:50       Ad. pkt. [...]

P R O T O K Ó Ł Nr XIII.20 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XIII.20 P R O T O K Ó Ł  Nr XIII.20 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo  z dnia 20 marca 2020 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 11:00       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr XII.20 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XII.20 P R O T O K Ó Ł  Nr XII.20 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 27 stycznia 2020 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 10:40       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr XI.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.XI.19 P R O T O K Ó Ł  Nr XI.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 30 grudnia 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 13:00 do 14:45       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr X.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.X.19 P R O T O K Ó Ł  Nr X.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 6 grudnia 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 12:00       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr IX.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.IX.19 P R O T O K Ó Ł  Nr IX.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 15 listopada 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 13:00 do 14:15       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr VIII.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.VIII.19 P R O T O K Ó Ł  Nr VIII.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 30 września 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 10:45       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr VII.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.VII.19 P R O T O K Ó Ł  Nr VII.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 29 lipca 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10:00 do 11:00       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr VI.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 14 czerwca 2019 r.

Or.0002.VI.19 P R O T O K Ó Ł  Nr VI.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 14 czerwca 2019 r. w sali Hali Sportowej w Boniewie w godzinach od 10,00 do 12,45       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr V.19 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.V.19 P R O T O K Ó Ł  Nr V.19 z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo  z  dnia 11 marca 2019 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 10,00 do 11,45     Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr IV.19 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo

Or.0002.IV.19 P R O T O K Ó Ł  Nr IV.19 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo  z  dnia 28 stycznia 2019 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 10,50 do 11,00   Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr III.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.III.18 P R O T O K Ó Ł  Nr III.18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo  z  dnia 21 grudnia 2018 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 11,30 do 12,50       Ad. pkt [...]

P R O T O K Ó Ł Nr II/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

Or.0002.II.18 P R O T O K Ó Ł  Nr II/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo  odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 10,30 do 12,15       Ad. [...]

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 23 listopada 2018 r.

0002.I.18 P R O T O K Ó Ł  Nr I/18 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo  z dnia 23 listopada 2018 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 10,00 do 12,15       Ad. pkt 1. I [...]

metryczka