Rozbudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin”Boniewo, dn. 07.05.2019 r.

Nr TIiRG 6220-1/2019


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 61 § 4 i art 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 t.j.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 t.j.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin”. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz na stronie BIP.

karta informacyjna  część1.pdf (10037kB) pdf   cześć2.pdf (6986kB) pdf

Opinia PWIS w Bydgoszczy dalej (886kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Bobniewo Marek Klimkiewicz (7 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 maja 2019, 12:03:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 maja 2019, 16:45:37)
Zmieniono: opinia PWIS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 994