PROTOKÓŁ Nr XIX/12 ze wspólnego posiedzenia Rady Gminy Choceń i Rady Gminy Boniewo w dniu 2 października 2012 r. w sali OSP w Choceniu


PROTOKÓŁ Nr XIX/12
ze wspólnego posiedzenia Rady Gminy Choceń i Rady Gminy Boniewo 
 w dniu 2 października 2012 r. w sali OSP w Choceniu
 
W posiedzeniu sesji uczestniczyło 9 radnych.
Radni nieobecni: Pani Ewa Dolata vel Dolatowska, Pan Tomasz Grzelak, Pan Piotr Jóźwicki, Pan Mirosław Łukaszewski, Pan Stanisław Pawlik, Pani Magdalena Wojciechowska - Kmieć
Osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Otwarcia obrad XIX sesji dokonał Przewodniczący Rady – Jarosław Gazda . Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących..
Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad, stwierdził, iż aktualnie uczestniczy 9 radnych, co wobec składu ustawowego wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające rade do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu ).
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad, a następnie poddał pod głosowanie.
Porządek jak niżej przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Dyskusja na temat reorganizacji posterunków policji w powiecie włocławskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie Posterunku Policji
w Choceniu.
6. Zakończenie.
 
Ad 4    Głosu udzielono Komendantowi Miejskiemu Policji we Włocławku – poinspektorowi Majewskiemu, który zapoznał z założeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w temacie zmniejszenia liczby posterunków w powiecie włocławskim. Powiedział między innymi, że małe posterunki są niewydolne w ciągłości służby. Większe posterunki będą bardziej wydolne w realizacji założeń i to w tym kierunku idą założenia w reorganizacji. Ostatnia koncepcja jest pozostawienie trzech posterunków policji i pozostałyby posterunki w Kowalu, Brześciu Kujawskim i Choceniu. Teraz koncepcja zmieniła się, trwają rozmowy dzięki Staroście Włocławskiemu w celu reorganizacji tych posterunków. Powiat bydgoski jest w dobrej sytuacji, bo ma wiele komisariatów i posterunków. Powiat włocławski ma jedną komendę we Włocławku i posterunki. Prowadzi rozmowy i stara się by jak najwięcej zostało posterunków w naszym powiecie. Pan Komendant powiedział, że reorganizacja nas dopadnie, ale w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Więcej posterunków przyczynia się do większego bezpieczeństwa w terenie. W kwestii ilości nie ma wiedzy ile posterunków pozostanie na terenie powiatu. Może być tak, że tego posterunku w Choceniu nie będzie, to nie należy popadać w panikę. Tam gdzie zostały posterunki zlikwidowane nie szerzy się złodziejstwo. Przy małym posterunku nie ma możliwości manewru jeśli chodzi o wykorzystywanie urlopów przez policjantów. Dementuje sygnały o dogadywaniu się wójtów, burmistrzów w kwestii pozostawienia posterunków – walka się toczy. O tej kwestii decyduje sam i będzie się starał rzetelnie podejść do tematów. O tej siatce posterunków podejmie decyzję z pełną odpowiedzialnością. Najważniejsze w chwili obecnej jest to, co stara się wykonać dla całego powiatu włocławskiego, On odpowiada przez Komendantem Wojewódzkim. Głosy są bardzo różne, być może będzie na pozycji straconej i stanie się ofiarą tej reorganizacji, ale się nie poddaje – jest dobrej myśli.
 
            Głos zabrał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo i powiedział, że Gmina Boniewo była już raz otwarta na reorganizacje łącznie z Gminą Baruchowo. Kolejny raz jako gmina poddawana jest reorganizacji – znów obawa i niepewność. Są już wypracowane ścieżki współpracy z policją, obecnie działa to wszystko dobrze. Argument jest taki, że inne gminy raz poddane reorganizacji pozostają w tym, ale nasza gmina znów jest poddawana reorganizacji, ale kolejna może nie być już taka sama. Może zabraknąć tej chęci współpracy, bo policja to nie tylko instytucja, ale i ludzie, którzy chcą bezpieczeństwa i pewności.
 
Komendant Miejski – myśli, ze mieszkańcy Gminy Boniewo mogą być spokojni, nie zamierza się pozbywać ludzi. Ci ludzie zatrudnieni będą mieli bazę gdzie indziej, w innym terenie. Chodzi o to by łączyć posterunki małe w większe. Dzielnicowy z Chocenia pozostanie nim nadal.
 
Wójt Gminy Boniewo – przepływ informacji może być utrudniony.
 
Głos zabrał Pan Roman Nowakowski – Wójt Gminy Choceń i powiedział, że reorganizacja jest rozumiana, ale dlaczego nie można pozostawić Posterunku w Choceniu.
Jest wyremontowany budynek, zaplecze. Wszyscy przejeżdżają przez Choceń – tak się ułożyło. Absurdem jest tworzyć posterunek na obrzeżach  i wtedy cztery, a w środku wystarczy Choceń. Uważa, że dobrze byłoby żeby decyzje zależały od Komendanta decyzji
i umiejętności. Nikt z nas nie uwierzy, że nie ma nacisków. Zorganizowaliśmy to spotkanie by pokazać , że jesteśmy w tym ogniwie bardzo ważnym elementem  i w tym ogniwie nas pomijać byłoby błędem. Mamy 12 tys. mieszkańców i likwidacja tego posterunku byłaby rozrzutnością. Stworzyć zespół jest wielką sztuką. Umiejętność ta jest bezcenna i to należy wziąć pod rozwagę.
 
Radny Pawłowski zwrócił się z zapytaniem do Komendanta, by powiedział, ile metrów kwadratowych przypada na jednego policjanta by mógł pracować w swobodzie?
 
Komendant Miejski powiedział, że nie jest przygotowany na taka odpowiedź, ale Choceń
spełnia  wymogi i mógłby być powiększony metraż dla kolejnych policjantów. Po rozmowach z Komendantem Wojewódzkim dokona podziału posterunków. Zdaje sobie sprawę z walki radnych o swoje gminy.
 
            Radny Kwiatkowski zapytał o to jakie są brane pod uwagę obszary, ilość ludności na terenie Gminy ?  
 
Komendant Miejski powiedział, ze nie tylko ludność jest brana pod uwagę, ale i budynki posterunków i teren. Ta koncepcja podziału na trzy posterunki trochę zmieniała się, gdy po głębszej analizie wyszło, że nie ma łączności komunikacyjnej z Izbicy Kujawskiej i petent nie miałby możliwości dojechania do Chocenia.
 
            Wójt Gminy Boniewo powiedział, że rzeczywiście może być tak, że jeden z posterunków w Choceniu znowu będzie likwidowany tak jak Boniewo, i żeby się tak nie stało, że dobrzy  policjanci zostaną w tej reorganizacji pominięci- odejdą z pracy.
 
Komendant Miejski – jeśli chodzi o zasoby ludzkie, to jest świadomy, że może być tak, że
Straci ludzi, ale najbardziej mu zależy by ich zatrzymać w pracy. Dla niego każdy człowiek jest ważny, ale nie wszystko do niego zależy.
 
            Głos zabrał Pan Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski i powiedział, że dobrze że prowadzone są rozmowy w tym temacie. Podkreślił, że trzeba zaznaczyć, że w samorządzie robi się coś złego. Premier Tusk obiecał, że małe ojczyzny są mu bliskie. Przeżyliśmy już trzy reformy. Dziś nie należy oszukiwać  się raz zlikwidowane, nigdy nie będzie reaktywowane.
Źle się dzieje w Państwie Polskim. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie należy pozwolić na to by zabrane zostało to, co jest drogie. Premier był w Choceniu, ale dziś nie można się
z nim skontaktować. Bydgoszcz, Toruń tak, ale Włocławek na pożarcie. Czy potrzebne jest dzisiaj to, że takimi decyzjami skłóca się mieszkańców. Dlaczego nie zostawić tego co jest dobre. Były Komendant Miejski – Przybysz powiedział, że jest dobrze, a co teraz. Zaplanowano 30 posterunków w województwie i tak ma być zrealizowane – obecny Komendant ma to wykonać.
Pan Starosta powiedział, że ceni obecnego Komendanta tak jak i cenił byłego Komendanta Przybysza, ale rozumie, że ktoś to musi załatwić. Będą naciskać i należy rozmawiać. Kto powiedział, że mają być trzy posterunki , a nie więcej. W poniedziałek będzie spotkanie i będziemy bronić tego, co dobre, by nam nie zabrali tego, co żeśmy stworzyli. Poprosił
o dyskusję w tym temacie. Jak będzie trzeba to spotkamy się w Ministerstwie, bo powiat włocławski nie ma całodobowej Komendy. Proponuje by nie dać przyzwolenia na te trzy posterunki, a tym samym nie dać spychać się na margines województwa. Mamy siedem posterunków i funkcjonuje to dobrze. My tu odpowiadamy za bezpieczeństwo na naszym terenie – i tego się trzymamy.
 
            Radna Biegniewska zapytała Komendanta  jakimi kryteriami będą się kierować przy wyborze trzech posterunków i co zarzucają Posterunkowi w Choceniu?
 
Komendant Miejski odpowiedział, że nikomu nic nie zarzuca i nie ma żadnych przeciwwskazań, co do posterunku w Choceniu.  Zależy mu by pozostało siedem posterunków, ale nie da rady ich utrzymać. W chwili obecnej po spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim jest światło na cztery posterunki, być może uda się i pięć. Reorganizacja nas dotknie, ale ostatniej decyzji nie ma. Usytuowania geograficzne są takie, że wszystkich nie da się uszczęśliwić – walczy o ilość posterunków.
Reorganizacja dotyka nas co parę lat, nie gwarantuje, że nie nastąpi kolejna.
 
            Wójt Gminy Boniewo zapytał czy jak będzie wywalczona większa liczba posterunków to możemy spać spokojnie czy odwrotnie?
 
Komendant Miejski powiedział, że chciałby, żeby Choceń został, bo jest centralnie usytuowany.
 
Radny Ciesielski z Chocenia poprosił radnych powiatowych o wsparcie w kwestii pozostawienia posterunku w Choceniu.
 
Radny Pawłowski powiedział, że powodzenie policjanta jest uzależnione od znajomości terenu i jego efektywności. Będzie bronił policjantów i niech Panowie Ministrowie poszukają rezerw u siebie, a nie u nas. Nam się posterunek należy.
 
Pani Anna Kozłowska – Radna powiatowa powiedziała, że uczestniczyła w  spotkaniu
z Komendantem Wojewódzkim i pochlebnie wyrażała się na temat policji, bo Gmina nasza przeszła już przez taką reorganizację. Współpraca z policją układa się nam bardzo dobrze i chcemy pozostać w tym miejscu gdzie jesteśmy.
 
Radny Donajczyk stwierdził, że nie podlega dyskusji temat posterunku w Choceniu. W prasie czytał o tym jak odbywały się sesje w Gminie Chodecz, Izbicy Kujawskiej, Lubrańcu – jest burzliwie w obronie posterunków. Ciekawi go jakimi przesłankami kierował się rząd w tej reorganizacji. Ekonomicznie na pewno nic policja nie zyska. Co dalej
z Kierownikami Posterunków ?
 
Komendant Miejski – w kwestii pytań do urzędu nie ma uprawnień by się wypowiadać. Jeżeli chodzi o kierowników to będzie pełnił służbę w innym budynku bez utraty finansowego uposażenia. Są to odgórne zalecenia, nie ma powolnej reorganizacji przez Komendę Miejską Policji.
 
Radny Donajczyk stwierdził, że dyskusja jest bezprzedmiotowa.
 
Komendant Miejski powiedział, że to nie jest tak. Prowadzone są rozmowy i koncepcja pozostania pięciu posterunków jest realna.
 
Pan Marek Dorabiała – radny powiatowy powiedział, że jego stanowisko w tej sprawie jest takie samo jak przedmówców. Wszelkie starania są skierowane w kierunku utrzymania posterunku w Choceniu. Zapytał czy w wyniku ewentualnych zmian myśli się o tym, by zwiększyć liczbę funkcjonariuszy na naszym terenie.
 
Komendant Miejski powiedział, ze do końca roku jest wstrzymany nabór do policji. Chodzi o to by scalić posterunku by policjanci wyszli na ulicę, a nie siedzieli za biurkiem. Apelował by nie zajmować się plotkami, uczestniczył w sesji w Choczu i dziś tu w Choceniu. Z chwilą ustalenia już liczby posterunków będzie myślał o ułożeniu siatki.
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Choceń podziękował wszystkim za przybycie, szczególnie Komendantowi Miejskiemu Policji, przeprosił za mocne słowa. Poprosił radnych powiatowych o walkę w tej słusznej sprawie.
 
Ad 5    Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie Posterunku Policji w Choceniu i poddał pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XIX/121/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 6    W wyniku wyczerpania porządku XIX sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła:                         Sekretarz sesji:
G. Kwiatkowska
 
  
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 stycznia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2013, 17:54:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1118