WÓJT GMINY BONIEWO OGŁASZA ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości o pow. 441 m2 oznaczonej numerem cz. dz.224/11 położonej w miejscowości BONIEWO


WÓJT  GMINY  BONIEWO
OGŁASZA
 
ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę  na okres 5 lat nieruchomości   o pow. 441 m2 oznaczonej numerem cz. dz.224/11 położonej w miejscowości BONIEWO  ( KW WL1W/00012458/7), za cenę wywoławczą 1.000,00 zł(roczny czynsz dzierżawny).                 

Do wylicytowanej ceny czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium.

Wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 07.06.2023 r. na rachunek Urzędu Gminy  w Boniewie- Bank Spółdzielczy w Lubrańcu O/Boniewo 90 9559 1030 0007  0263 2000 0001 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium -dzierżawa części działki nr 224/11, Boniewo. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Ogłoszenie wraz z regulaminem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz na stronie internetowej www.boniewo.pl

Przetarg ustny odbędzie się dnia 14czerwca 2023r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie,  ul. Szkolna 28, pok. nr 6.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe  informacje w Urzędzie Gminy pok. nr 7 tel.54/284 01 81 wew. 42.
dzierżawa Boniewo.pdf (454kB) pdf

Wynik postępowania wynik Boniewo.pdf (170kB) pdf


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 maja 2023)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 maja 2023, 12:27:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 czerwca 2023, 10:33:00)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 337