W Y K A Z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ( Górka)


 
Działając w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/ Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zmianami/ ogłaszam :
  
 
W Y K A Z  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pobierz (14kB) word


Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boniewie na okres 21 dni tj. od dnia 19.04.2017 r. oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 kwietnia 2017, 07:58:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870