sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok :

1. Bilans z wykonania budżetu.pdf (134kB) pdf

2. bilans jednostki.zbiorczo.pdf (167kB) pdf

3. rachunek zysków i strat zbiorczo.pdf (143kB) pdf

4. Informacja dodatkowa.pdf (1630kB) pdf

6. załącznik nr 1 do infrormacji dodatkowej.pdf (307kB) pdf

5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zbiorczo.pdf (129kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo (9 maja 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 maja 2019, 11:56:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3222