wydanie decyzji celu publicznej 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kVWÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dnia 05.07.2019 r.

Nr TIiRG 6733-1/2019OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.07.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą

1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV

w miejscowości Obałki, gm. Izbica Kujawska dla dz. ewid. : 64, 65, 66, 62, 20, 60, 121, Bierzyn, gm. Boniewo dla dz. ewid. : 106, 166, 167.”

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, a także na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo oraz Urzędu Miejskiego Izbicy Kujawskiej.


decyzja celu publicznego decyzja - linia energetyczna- cel publiczny.docx (26kB) word


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 lipca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 lipca 2019, 12:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444