Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Boniewo".

7 września 2011 roku dokonano odbioru II etapu operacji pn. " Budowa przydomowych-przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków w raz z infrastrukturą towarzyszącą na  terenie gminy Boniewo".

Gmina na realizację operacji otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" .
W ramach  II etapu  realizacji operacji  powstały 42 indywidualne oczyszczalnie. Łącznie w ramach zadania wybudowano 84 oczyszczalnie indywidualne oraz jedną  wielorodzinną . 

Otrzymane  dofinansowanie umożliwia uzyskanie wyższych efektów w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Boniewo.
galeria:

dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej
dalej

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (9 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2011, 14:44:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1961