” Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin

Trwają  roboty budowlane związane z realizacją zadania "Rozbudowa i remont budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno- kulturalnej w miejscowości Lubomin" .

Operacja
finansowana ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie  operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwoju Wsi” .
wymiary rozbudowy: 24,20mx8,48m, kubatura 760 m3, powierzchnia  użytkowa 178,20m2,

Zakres robót budowlanych: - Dobudowa – konstrukcja, podłoża i dach, - Rozbiórki, uzupełnienia, roboty wykończeniowe  zewnętrzne i elewacje - Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją  geodezyjną.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2011, 09:34:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1902