Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

31 grudnia 2009 roku odbył się odbiór I etapu realizowanej inwestycji pn "Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec o dł. 2672,36m".
Inwestycja realizowana przy  dofinansowaniu środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działania Odnowa i rozwój wsi w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Celem realizacji projektu jest :
Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości Lubomin Rządowy i Grójec.Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obydwu miejscowości . Aktywizacja mieszkańców poprzez rozwój działalności gospodarczej związanej z wybudowaniem szlaku turystycznego rowerowo-pieszego

W ramach I etapu wykonano :
  Wykonano roboty na wartość brutto 242 707,17 zł
  1. Roboty przygotowawcze wartość 4 234,62 zł
  2. konstrukcja nawierzchni - podbudowa z tłucznia kamiennego gr. warstwy do 10 cm.
   238. 472,55 zl.

drugi etap zostanie zrealizowano w 2010 roku i obejmie: wykonanie  nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej , warstwy ścieralnej z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej 3 cm. wykonanie poboczy żużlem - wartość robot brutto 267 651,90

Zakończenie budowy zaplanowane zostało na  30 sierpnia 2010 roku

Zdzisława Bywalska

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2010, 13:14:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1759