Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne....odbiór robót budowlanych

Zdjęcie

"Adaptacja strychu na budynku gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo"Projekt współfinansowany w 65 %  tj. 163.119,14 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3.Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


w dniu 30 maja 2012 roku Komisja powołana przez Wójta Gminy Boniewo dokonała odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizowanego projektu. W ramach wykonanych  prac budowlanych szkoła uzyskał dodatkowe sale dydaktyczne, świetlicę,  sanitariaty, archiwum i magazynek na potrzeby projektu. Aktualnie trwa realizacja projektu w zakresie wyposażenia sal dydaktycznych.

galeria Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (30 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 czerwca 2012, 14:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1246