Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin-Odbiór

Zdjęcie

12 sierpnia 2011 roku odbył się odbiór inwestycji pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin". Wykonawcą zadania był  Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno .

W ramach inwestycji przebudowano drogi gminne na dł. 2,6km. Modernizacja nawierzchni drogi umożliwiła połączenie komunikacyjne z drogą powiatową Izbica Kujawska-Boniewo- Borzymie . Wybudowano również zatokę autobusową oraz chodnik z kostki brukowej betonowej. Zamontowano bariery ochronne.

Realizacja inwestycji umożliwi  : Skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie zużycia pojazdów, niższe koszty eksploatacji pojazdów, poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi,  niższe emisje toksycznych składników spalin. Mieszkańcy uzyskali lepszy dostęp do obiektów społeczno-kulturalnych, oświatowych oraz gospodarczych w regionie.

Całkowita wartość inwestycji 929.235,97 złotych

Dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 449.877,43 złotych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Galeria :
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
pobierz
[10}pobierz
pobierz

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 sierpnia 2011, 14:22:36)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 kwietnia 2012, 13:04:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1626