Przebudowa drogi gminne w m. Lubomin-podpisanie umowy


Zdjęcie
W dniu 24 marca 2011 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania jest Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno .
Przedmiar robót obejmuje

1. Przebudowę drogi gminnej na długości 2618,68mb na odcinkach I- długości 1164,00mb,II -długości 1454,68mbKlasa techniczna drogi D-dojazdowa droga gminna,
Szerokość pasa drogowego -5m,
Szerokość jezdni- -3,5 m,
Szerokość poboczy - 0,75m, 2. Zjazdy
 3. Chodnik z kostki brukowej betonowej ,
4. Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej,
5. Przepusty,
6. Bariery stalowe,
7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (24 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 marca 2011, 13:42:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1788