Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

Zdjęcie


W dniu 14 marca 2011 roku dokonano wyboru wykonawcy zadania publicznego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin".Wykonawcą zadania będzie Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3,88-300 Mogilno który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Podpisanie umowy z Wykonawcą zostało zaplanowane na 24 marca 2011 roku.

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (15 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 marca 2011, 14:51:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (15 marca 2011, 16:14:34)
Zmieniono: litera

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1597