ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 – REACT-EU
 Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Termin składania ofert upływa 31 maja 2022 roku godz. 12:00


pełen tekst zapytania zapytanie ofertowe.pdf (238kB) pdf

załączniki do zapytania załaczniki.docx (107kB) word


otrzymane zapytanie i udzielona odpowiedź zapytanie oraz odpowiedź.pdf (240kB) pdf

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu  Zestawienie ofert - Granty PPGR.pdf (304kB) pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA {14}

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (18 maja 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 maja 2022, 10:00:39)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 czerwca 2022, 13:48:59)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 743