ZAPYTANIE OFERTOWE ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo w latach 2021-2023”

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
Sekretariat@ug.boniewo.pl
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania ww. środków.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych -
szacunkowa ilość w okresie 2021-2023 - 153,5 Mg.
2. Demontaż, zbiórka, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych-
szacunkowa ilość w okresie 2021-2023 – 10 Mg.

III. Termin realizacji przedsięwzięcia :
Zakończenie zadania oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego w etapach:
w 2021 r. - do 31 października 2021 r.
w 2022 r. - do 31 października 2022 r.
w 2023 r. - do 31 października 2023 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru wyrobów azbestowych.

pełen tekst zapytania oraz załączniki zapytanie azbest 2021- II.pdf (204kB) pdf   załącznik nr 1 do zapytania II.docx (11kB) word   załącznik nr 2 do zapytania II.docx (11kB) word

Zestawienie złożonych ofert zestawienie ofert 08.09.2021 r..pdf (26kB) pdf

Wynik postępowania wybór wykonawcy.pdf (397kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 sierpnia 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 sierpnia 2021, 13:12:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 11:34:02)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 812