USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH , SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG


Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


ZAPYTANIE OFERTOWE
USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH , SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG 

            Gmina Boniewo zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Boniewo  zgodnie z poniższą specyfikacją: zapytanie ofertowe-odpady rolnicze.docx (27kB) word


załączniki zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.docx (17kB) word zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.docx (14kB) word
wynik przeprowadzonego postępowania wynik postępowania.pdf (586kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (23 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 czerwca 2020, 21:25:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2020, 19:21:42)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 710