„Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023”

Zdjęcie
„Doradztwo  eksperta  w zakresie
opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo  na lata 2017-2023”1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- doradztwo  eksperta w zakresie przygotowania „Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023” świadczone przez osobę fizyczną.
Szczegóły zostały zawarte w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania .

2. Zamawiający  -Gmina Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
3. Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe 
4. Wartość zamówienia -poniżej 30.000 euro
5. Termin składania ofert do 24 listopada 2016 roku do godz. 15:15

Załączniki:
Zapytanie ofertowe pobierz (145kB) word
Formularz ofertowy pobierz (53kB) word , Załącznik nr 1 pobierz (71kB) word Załączniki 2 i 3 pobierz (81kB) word


Boniewo , dnia 20.12.2016  rok
 
  ZPiPF.PR.2.2016
 
  Wynik przeprowadzonego postępowania
 
Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2013
 
Zawiadamiam Państwa , iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Doradztwo eksperta w zakresie opracowania Programu rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2013
 
prowadzonym przez Gminę  Boniewo w trybie zapytania o cenę  za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta: Pana Marka  Dondelewskiego  , ul. Sosnowa 1, 86-300 Wałdowo Szlacheckie,  która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny  cena 60  pkt Doświadczenie eksperta 30 pkt  razem 90   pkt
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów , podczas oceny, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu , jest zgodna z zapytaniem .

I. Złożone oferty :
1. Pani Sylwia Brzezicka-Tesarczyk Kolonia Renerowska 32, Rudy 47-430 Pani Karolina Konsek 44-200 Rybnik Ul. Rudzka 235  ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 53,91  pkt Doświadczenie eksperta 40 pkt razem 83,91 pkt
2. Pani Joanna Sanik 15-337 Białystok ul. Pułaskiego 65/29   oferta nie podlegała ocenie z uwagi na odrzucenie .
W dniu 30 listopada 2016 wykonawca został wezwany do złożenia  uzupełnień celem wykazania warunków udziału w postępowaniu , zgodnie z zapytaniem ofertowym   . W  dniu 13 grudnia  2016  roku  w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień wykonawca drogą  e-mail przesłał skan   pisma o wycofaniu oferty z postępowania, wykonawca nie dostarczył dokumentów w  wezwaniu do uzupełnienia  . Z uwagi na powyższe oferta została odrzucona .

3. Marek Dondelewski ul. Sosnowa 1, 86-300 Wałdowo Szlacheckie ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 60  pkt Doświadczenie eksperta 30pkt razem 90  pkt
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2016, 22:20:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (20 grudnia 2016, 11:01:28)
Zmieniono: korekta adresu wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 859