Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem w sprawie podania ceny zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków


 
Gmina Boniewo zwraca się z zapytaniem  w sprawie podania ceny  zakupu i  dostawy  materiałów dydaktycznych, zabawek , zestawów do zajęć rewalidacyjnych , hamaków   celem przeznaczenie  jako wyposażenie  do przedszkola w m. Boniewo celem realizacji projektu : ." Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych". pobierz (86kB) word

VI. Opis kryteriów : Kryterium wyboru  oferty będzie w 100% cena . Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
 Badana wg wzoru :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.
Cena podana w rozbiciu na :
1. zabawki razem
2. materiały dydaktyczne razem
3. zestawy rewalidacyjne razem
4.hamaki z wyposażeniem razem
Każda z wymienionych pozycji będzie oceniana odrębnie dla danego asortymentu na zasadzie wzoru:
zabawki razem :  :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.
materiały dydaktyczne razem :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.
zestawy rewalidacyjne razem :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.
hamaki z wyposażeniem razem :Cena proponowana =C minimalna  : C badana  x 100 pkt.

W wykazie materiałów dot.zajęć rewalidacyjnych zamieszczono omyłkowo poz. 8 która nie podlega zapytaniu.
metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (28 września 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 września 2012, 13:06:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 października 2012, 13:44:41)
Zmieniono: wyjaśnienie zajęć rewalidacyjnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2582