Zarządzenie nr 29/2019Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 23 sierpnia 2019w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 29/2019
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 23 sierpnia 2019


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR  29/2019
z dnia  23 sierpnia 2019 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021


 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U., z 2018 ,poz.1986  z późn. zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska      - przewodnicząca
2. Paulina Mendelak         -  sekretarz
3.Anna Kozłowska           -   członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  26 sierpnia 2019  roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
  Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 
  regulamin.docx (31kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 października 2019, 12:10:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5195