Zarządzenie nr 24/2017Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz z dnia 11 sierpnia 2017w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 24/2017
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
z dnia 11 sierpnia 2017


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego


 
ZARZĄDZENIE NR 24/2017
z dnia  11 sierpnia 2017 roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
 
 
 
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
 
1.       Przebudowa czterech odcinków dróg gminnych 0+000- 658,92 km, 0+000-503,32 km, 0+000-706,65 km , 0+000-335,85 km w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo
 
2.      Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Żurawice, Osiecz Wielki, Osiecz Mały Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 poz. 2164)  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Anna Grunt                        -  sekretarz
3.Anna Kozłowska                -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  16 sierpnia 2017     roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
  Regulamin regulamin.docx (31kB) word
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 sierpnia 2017, 13:54:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1926